Nettó 100.000 Ft
felett ingyenes
házhozszállítás!

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Tanács 2016/679 rendelete (GDPR) és a személyes adatoknak az illetékes hatóság által végzett adatkezelése az EU/2016/680 irányelve alapján készült. Figyelembe veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (infotv.) és a Polgári törvénykönyvet (PTK), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.
Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:
Cégnév: Szkarabeusz Kft.
Székhely: 7741 Bogád, Petőfi u.17.
Adószám: 11859389-2-02
Weboldal megnevezése: www.szkarabeusz.hu


Az adatkezelő elérhetőségei:
Telephely: 7622 Pécs, Verseny u.17.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 161.
E-mail: info@szkarabeusz.hu
Telefon: +36 72 532828

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza:www.szkarabeusz.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.szkarabeusz.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul. Annak érdekében, hogy rendelését teljesíteni tudjuk a személyes adatokat meg kell adni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén rendelését nem tudjuk feldolgozni.


1. Adatkezelés célja
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása (vásárlás az online felületen, vagy megrendelések továbbítása), tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán.
2. Kezelt adatok köre
Magánszemélyek esetében a vásárló neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; cégek esetében adószám, számlázási cégnév, számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk.
3. Adatkezelés jogalapja
A Szkarabeusz Kft. által működtetett online oldalon történő rendelés szerződésnek minősül, az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.
4. Adatok tárolásának helye és időtartama
Az adatok a Szkarabeusz Kft. telephelyén működő szerveren kerülnek tárolásra. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.
5. Adatokhoz hozzáférő személyek
A Szkarabeusz Kft. ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként dolgozó munkatársak, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
6. Egyéb adatkezelések
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, postai úton) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
Hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szkarabeusz Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A Szkarabeusz Kft. ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A robbanószer- és kábítószer-prekurzorok vásárlása esetében az adatok tárolása és hatóságnak való átadása kötelező.

Bevásárló kosár

0
image/svg+xml

Nem található termék a kosárban.

Vásárlás folytatása

FIGYELMEZTETÉS

Tisztelt Felhasználó!

Ön magánszemélyként kíván regisztrálni. Erre természetesen van lehetősége, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a magánszemélyként leadott megrendeléseket kollégáink átnézik a teljesítés előtt.

A vonatkozó törvényi előírások értelmében nem minden termékünk értékesíthető magánszemélyek részére.

Megértését köszönjük!

MEGÚJULTUNK!

Tisztelt Felhasználóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy weboldalunk teljesen megújult. Az új felület és funkciók még hatékonyabbá teszik a rendelés leadását.

Kérjük, regisztráljanak újra, hogy hozzáférhessenek az új rendelési rendszerünkhöz.

Az új regisztrációval zökkenőmentesen adhatják le rendeléseiket, és élvezhetik az új szolgáltatásaink előnyeit.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.