Nettó 100.000 Ft
felett ingyenes
házhozszállítás!

Általános Szerződési Feltételek

1. Az ÁSZF alkalmazási köre, hatálya
1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Szkarabeusz Kft. ( 7741 Bogád, Petőfi u.17. cégjegyzékszám: 02-09-066501) és a Megrendelő közötti jogviszonyt hivatottak szabályozni.
1.2 Jelen ÁSZF a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján készült. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szkarabeusz Kft. tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, előírások érvényesek.
1.3 Amennyiben a Szkarabeusz Kft. és Megrendelő között az ÁSZF-től eltérő szállítási szerződés van érvényben, annak szövege felülírja az ÁSZF-ben leírtakat.
1.4 Jelen ÁSZF időbeli hatálya annak keltétől egészen az ÁSZF módosításának időtartamáig áll fenn.
1.5 A Szkarabeusz Kft. az ÁSZF hatályos szövegét www.szkarabeusz.hu weboldalán teljes terjedelmében hozzáférhetővé teszi, valamint közli az ÁSZF mindenkori módosításait. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weblapon közzétett módosítás a közzététellel egyidejűleg a hatályba lép. Megrendelő a www.szkarabeusz.hu oldalról elérhető online rendelési felületen tett elfogadó nyilatkozatával, illetve megrendelésének elküldésével kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja az általános szerződési feltételeket.

2. Szállítás

2.1 A megrendelt termékeket a Szkarabeusz Kft. 100 000 Ft nettó rendelésérték felett Magyarország egész területén, térítésmentesen házhoz szállítja. Kivételt képeznek ez alól az ADR szabályai szerinti egyesített csomagolással már nem feladható küldemények. Ennél kisebb értékű, illetve Magyarország határán kívülről érkező megrendelések esetén a megrendelt termékek átvehetők a Szkarabeusz Kft. telephelyén, 7622 Pécs, Verseny u.17. szám alatt.
2.2 A Szkarabeusz Kft. előzetes értesítés alapján jogosult részszállításra.
2.3 ADR futárral történő szállítási díjszabás: 7000 Ft+Áfa
Egyedi esetben, ADR szerinti bárcával jelölt, terjedelmes csomag vagy raklapos árú esetén a díjszabás ettől eltérő lehet, melyet minden esetben egyeztetünk a megrendelővel.
2.4 Megrendelésükről egy automata e-mail üzenetet kapnak, melyet visszaigazolunk a szállítási időpont, számla végösszege és fizetési feltételek vonatkozásában. Ezen visszaigazolás tekintendő kereskedelmi ajánlatunknak, melynek elfogadásával a rendelés teljesítése megkezdődhet.

3. Ajánlattétel
3.1 A Szkarabeusz Kft. által adott árajánlatok a mennyiség, az ár, a minőség valamint szállítási határidő vonatkozásában jelentenek kötelezettséget. Az ajánlatban szereplő határidő elteltével a Szkarabeusz Kft. jogosult az ajánlati feltételek módosítására.
3.2 Az Általános Szállítási Feltételektől való eltérés csak abban az esetben lehetséges, ha ezt a Szkarabeusz Kft. írásban visszaigazolta.

4. Árak, fizetési feltételek
4.1 A Szkarabeusz Kft mindenkori árjegyzéke a telephelyen történő ( 7622 Pécs, Verseny u.17. ) átvétellel érvényesek. A Szkarabeusz Kft. fenntartja a jogot a kiadott árjegyzék mindenkori megváltoztatására.
4.2 A szállítási szerződésben rögzített fizetést a vevő határidőre köteles teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:47. § (1) alapján kamatfizetési kötelezettség keletkezik. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, időtartama pedig a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértéknek a Szkarabeusz Kft. számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napok száma. A késedelmi kamat megfizetésére kiállított kötelezvény esedékessége annak keltétől számított 8 naptári nap.
4.3 Bankkártyás fizetésre Pécs Verseny u. 17. sz. alatti telephelyünkön van lehetőség.
4.4 Első vásárlás esetén, ha nem történik külön megállapodás, akkor előre utalás vagy készpénzes lehetséges.

5. Webalapú online rendelés

5.1 A weboldalunkon keresztül történő rendelés esetén a regisztráció feltétele az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, a jelszó biztonságos megőrzése a megrendelő feladata. Az általunk használt rendszer nem webáruház. A Szkarabeusz Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az e-mail, illetve a hozzá kapcsolódó jelszó illetéktelen használatáért, és az ebből eredő károkért.
5.2 A termékek jellegéből adódóan nem lehetséges a termékek cseréje, visszaküldése. Speciális, külön vizsgálandó, minőségi kifogás esetén, egyedileg elbírált esetekben van mód a termékek visszavételére vagy cseréjére.
5.3 A megrendelés az általunk történt visszaigazolással válik elfogadottá.

6. Reklamáció
6.1 Az áru kézhezvétele után a Megrendelő, mennyiségi (ill. hasonló jellegű, pl.: sérült csomagolás, stb.) reklamációval 3 munkanapon belül, minőségi reklamációval 15 napon belül élhet. Amennyiben a fenti határidőn belül nem érkezik reklamáció a Szkarabeusz Kft. az árut elfogadottnak tekinti.
6.2 Azon termékekkel kapcsolatban, amelyek esetében a reklamációt Szkarabeusz Kft. elfogadottnak tekinti, a kárigény rendezése – egyedi megállapodás alapján – a termék cseréje, visszavásárlása vagy árengedmény lehet. A Szkarabeusz Kft. nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges kárért, csak abban az esetben, ha az ilyen kár oka a szállító durva hanyagsága.
6.3 A Szkarabeusz Kft. nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor se ha ezek a szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő bármilyen egyéb kárért.

7. Jótállás
7.1 A Szkarabeusz Kft. termékeit ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja, és a megrendelt anyagokhoz minden esetben minőségi bizonyítványt csatol. A Szkarabeusz Kft. garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek.

8. Alkalmazott jog
8.1 Jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
8.2 Vitás kérdések eldöntésére kikötjük a Pécsi Járási Bíróság illetékességét.


Érvényes visszavonásig, felülvizsgálva: 2024. május 1.

Bevásárló kosár

0
image/svg+xml

Nem található termék a kosárban.

Vásárlás folytatása

FIGYELMEZTETÉS

Tisztelt Felhasználó!

Ön magánszemélyként kíván regisztrálni. Erre természetesen van lehetősége, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a magánszemélyként leadott megrendeléseket kollégáink átnézik a teljesítés előtt.

A vonatkozó törvényi előírások értelmében nem minden termékünk értékesíthető magánszemélyek részére.

Megértését köszönjük!

MEGÚJULTUNK!

Tisztelt Felhasználóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy weboldalunk teljesen megújult. Az új felület és funkciók még hatékonyabbá teszik a rendelés leadását.

Kérjük, regisztráljanak újra, hogy hozzáférhessenek az új rendelési rendszerünkhöz.

Az új regisztrációval zökkenőmentesen adhatják le rendeléseiket, és élvezhetik az új szolgáltatásaink előnyeit.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.