H-7622 Pécs, Verseny u. 17.

Nettó 50.000 Ft
felett ingyenes
házhozszállítás!

Általános Szerződési Feltételek

1. Szállítás
A megrendelt termékeket a Szkarabeusz Kft. 50 000 Ft nettó rendelésérték felett az ország egész területén térítésmentesen házhoz szállítja. Ennél kisebb, illetve Magyarország határán kívüli megrendelés rendelések esetén a megrendelt termékek átvehetők a Szkarabeusz Kft. telephelyén, 7622 Pécs, Verseny u.17, ill. taksonyi irodában, 2335, Taksony, Varsányi út 080/17 .-, illetve előzetes egyeztetés után a szállítás költségeit megrendelő fizeti. A Szkarabeusz Kft. előzetes értesítés alapján jogosult elő,- és részszállításra.

Futárral történő szállítási díjszabás: 4000 Ft+Áfa

Egyedi esetben, terjedelmes csomag, raklapos árú, ettől eltérő lehet, melyet minden esetben egyeztetünk a megrendelővel.

Megrendeléskor csak egyfajta fizetési és szállítási mód van, mivel megrendelések és a partnerek sokszínűsége miatt minden tételt egyedileg fogunk elbírálni. Megrendelésükről egy automata e-mail üzenetet kapnak, melyet kollégáink vissza fognak igazolni szállítási időpont,- ár és fizetési feltételek vonatkozásában. Ezen visszaigazolás tekintendő kereskedelmi ajánlatunknak, melynek elfogadásával az árú diszponálása megkezdődhet.

2. Ajánlattétel

A Szkarabeusz Kft. által adott ajánlatok a mennyiség, ár, minőség valamint szállítási határidő vonatkozásában jelentenek kötelezettséget. Az ajánlatban szereplő határidő elteltével a Szkarabeusz Kft. jogosult az ajánlati feltételek módosítására. Az Általános Szállítási Feltételektől való eltérés csak abban az esetben lehetséges, ha ezt a Szkarabeusz Kft. írásban visszaigazolta.

3. Árak, fizetési feltételek

A Szkarabeusz Kft mindenkori árjegyzéke a telephelyeken történő, 7622 Pécs, Verseny u.17 ill.2335, Taksony, Varsányi út 080/17 átvétellel érvényesek. A Szkarabeusz Kft. fenntartja a kiadott árjegyzék mindenkori megváltoztatásának jogát. A szállítási szerződésben rögzített fizetést a vevő határidőre köteles teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén a Ptk.232 par.(1).bek. alapján kamatfizetési kötelezettség keletkezik. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, időtartama pedig a vonatkozó számla esedékessége és az ellenértéknek a Szkarabeusz Kft. számláján való jóváírás dátuma között eltelt naptári napok száma. A késedelmi kamat megfizetésére kiállított kötelezvény esedékessége annak keltétől számított 8 naptári nap.

Első vásárlás esetén, ha nem történik külön megállapodás, akkor kizárólag előre fizetés lehetséges.

4. SERVA termékek

A SERVA GmbH hivatalos disztribútoraként a forgalmazzuk a kínálatukban szereplő, mintegy 50.000-féle terméket, katalógus áron, napi árfolyamon (Takarékbank eladási folyam), 100 Euro feletti megrendelés esetén külön szállítási költség nélkül (kivéve néhány nagyon speciális terméket), mennyiségi, illetve érték korlátozás nélkül, 3-7 napos szállítási határidővel (katalógus termékek kb. 90%-ára).

5. Webalapú online rendelés
A weboldalunkon keresztül történő rendelés esetén a regisztráció feltétele az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, a jelszó biztonságos megőrzése a megrendelő feladata. Az általunk használt rendszer nem webáruház. A Szkarabeusz Kft. semmilyen felelősséget nem vállal az e-mail, illetve a hozzá kapcsolódó jelszó illetéktelen használatáért, és az ebből eredő károkért. A termékek jellegéből adódóan nem lehetséges a termékek cseréje, visszaküldése, csak speciális, külön-külön vizsgálandó esetekben. A megrendelés az általunk történt visszaigazolással válik elfogadottá.

6. Adatkezelés

6.1 Adatkezelés célja

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása (vásárlás a webfelületen, vagy megrendelések továbbítása a webfelületen), tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán, valamint marketing.

6.2 Kezelt adatok köre

A vásárló neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma; számlázási cégnév (nem kötelező), számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), szállítási név, szállítási cégnév (nem kötelező), szállítási cím (város, irányítószám, utca, házszám), email cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk

6.3 Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése. A Társaság által működtetett weboldalon történő rendelés szerződésnek minősül. A marketing célú adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul.

6.4 Adatok tárolásának helye és időtartama

Az adatok a Társaság székhelyén működő szerveren kerülnek tárolásra. A személyes adatok kezelésének időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő 5 évig.

6.5 Adatokhoz hozzáférő személyek:

A Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként dolgozó munkatársak, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából, a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

7. Reklamáció

Az áru kézhezvétele után a Megrendelő, mennyiségi (ill. hasonló jellegű, pl.: sérült csomagolás, stb.) reklamációval 3 munkanapon belül, minőségi reklamációval 15 napon belül élhet. Amennyiben a fenti határidőn belül nem érkezik reklamáció a Szkarabeusz Kft. az árut elfogadottnak tekinti. Azon termékekkel kapcsolatban, amelyek esetében a reklamációt Szkarabeusz Kft. elfogadottnak tekinti, a kárigény rendezése – egyedi megállapodás alapján – a termék cseréje, visszavásárlása vagy árengedmény lehet. A Szkarabeusz Kft. nem felelős a termékek bármilyen felhasználásából eredő következményi vagy különleges kárért, csak abban az esetben, ha az ilyen kár oka a szállító durva hanyagsága. A Szkarabeusz Kft. nem felelős továbbá a neki nem felróható okból (vis major, pl.: sztrájk, munkabeszüntetések, hatósági intézkedések, akkor is, ha ezek szállító beszállítóinál vagy alvállalkozóinál következnek be) bekövetkező késedelemért, illetve ebből eredő bármilyen egyéb kárért.

8. Jótállás

A Szkarabeusz Kft. termékeit ellenőrzött és garantált forrásokból biztosítja, és a megrendelt anyagokhoz minden esetben minőségi bizonyítványt csatol. A Szkarabeusz Kft. garantálja, hogy termékei megfelelnek az áru mellé csatolt műbizonylatban feltüntetett paramétereknek.

9. Alkalmazott jog

Jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Vitás kérdések eldöntésére kikötjük a Pécsi Városi Bíróság illetékességét.

Érvényes visszavonásig, felülvizsgálva: 2021. január 28.

Bevásárló kosár

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping